ข้ามไปยังทูลบาร์

บทสรุป New Normal จากงาน THE STANDARD Economic Forum ตอน 1 | The Secret Sauce EP.243

เคน นครินทร์ สรุปบทเรียนจากงาน THE STANDARD Economic Forum เริ่มตอนแรกด้วย 8 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. ระเบียบโลกหลังโควิด-19 เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถอยห่างจากกัน
2. New Balance of Power สมดุลแห่งอำนาจที่กำลังสั่นคลอนโลก
3. โลกหลังโควิด-19 ในมุมมองของ ศุภชัย พานิชภักดิ์
4. Turning Point of Globalization ซัพพลายเชนโลก การค้าระหว่างประเทศ และโลกาภิวัตน์ท่ีกําลังกลายพันธุ์
5. A New Era of Nation States นิยามใหม่ของรัฐชาติหลังโควิด-19
6. Skills for the Future การเรียนรู้และทักษะแห่งอนาคต
7. New Retail เอาตัวรอดอย่างไรในสมรภูมิค้าปลีกใหม่
8. Reinventing Retail ค้นหาตัวตนใหม่ในสงครามค้าปลีกแห่งอนาคต

———————————————

THE STANDARD PODCAST : EYE-OPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD

Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/6uJmks8uV10wFxPyJ9pKzi?si=bIoVtWSTRTuu5TVW_yZLNw
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/

#TheSecretSauce #TheStandardPodcast #TheStandardCo #TheStandardTH