ข้ามไปยังทูลบาร์

ปกติใหม่ (New normal) ทางการตลาดหลังโควิด-19 | รายการ innovative wisdom

ปกติใหม่ (New normal) ทางการตลาดหลังโควิด-19

• โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมคนเปลี่ยน ของที่เคยปกติ จะไม่ปกติอีกต่อไป ของที่ไม่ปกติ จะปกติมากขึ้น
• อะไรคือ “ปกติเดิม” กับ “ปกติใหม่”
• พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยน นักการตลาดจะปรับกลยุทธ์การตลาดอย่างไร ธุรกิจต้องคิดใหม่-ทำใหม่แค่ไหน ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
.
[ฝากไว้ให้คิด] COVID-19 Disruption ทำลายล้างสิ่งที่เคยคิดไว้หมดเลย

• สิ่งสำคัญที่นักธุรกิจต้องทำให้ได้ยุคหลังโควิดคือ ต้องสามารถจินตนาการได้ เพราะโควิดเปลี่ยนโลกไปหมด โลกจะมีภาพใหม่ ปกติใหม่อะไรบ้าง
• เริ่มต้นความคิดจาก “ปกติใหม่” แล้วคิดต่อว่าจะทำกลยุทธ์ต่างๆ อย่างไรต่อไป
.
ฟังรายการ
website: https://curadio.chula.ac.th/Program-Detail.php?id=9471
anchor: https://anchor.fm/curadio/episodes/New-normal–19-ect3pe/a-a1v5l4a
spotify: https://anchor.fm/curadio/episodes/New-normal–19-ect3pe/a-a1v5l4a
.
รายการ innovative wisdom วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-9.30 น.
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกอากาศวันที่ 10/4/2563 สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz