ข้ามไปยังทูลบาร์

New Normal ในประเทศไทย

จากเหตุที่ไวรัสแพร่เร็วและกว้างขวางมาก และจะอยู่กับเราไปอีกนาน ประเทศไทยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปกติต่างไปจากรูปแบบเดิมๆ วิธีเหล่านี้อาจกลายเป็นมาตรฐานการใช้ชีวิตแบบปกติรูปแบบใหม่